skip to Main Content

Prohlášení patriarchů a hlav církví ve Svaté zemi k izraelským projektům jednostranné anexe

Pozastavení mírového středovýchodního procesu mezi Izraelci a Palestinci umožnilo zrod série jednostranných plánů Izraele na anexi některých zajordánských oblastí. Tento projekt, podporovaný především stranami konzervativního křídla, vzbuzuje vážné a bolestné otázky o možnosti dospět vůbec k nějaké mírové dohodě, která by ukončila několik desetiletí konfliktu, jenž ještě stále stojí život mnoha nevinných a vytváří bludný kruh tragédií a nespravedlnosti.

Rada patriarchů a představitelů církví ve Svaté zemi se na tyto projekty jednostranné anexe dívá s velkými obavami a vyzývá Stát Izrael, aby zastavil tento jednostranný proces, který by nenávratně znamenal konec veškeré naděje na úspěch mírového procesu.

Rada vyzývá také Spojené státy americké, Ruskou federaci, Evropskou unii a Spojené národy, aby na tyto plány jednostranné anexe odpověděly co nejdříve rozhodným prosazováním míru prodle mezinárodního práva a rozhodnutí OSN v této věci, jejichž cílem by měla být garance naprostého, spravedlivého a trvalého míru v části světa, která je považována za svatou třemi abrahámovskými náboženstvími.

Vyzýváme také Organizaci pro osvobození Palestiny jako jedinou legitimní představitelku palestinského lidu, aby vyřešila vnitřní konflikty i všechny konflikty s ostatními stranami, které nejsou pod její ochranou, aby vytvořila soudržnou frontu, která se zasadí o dosažení míru a o budování udržitelného státu, založeného na pluralismu a na demokratických hodnotách.

+ Patriarcha Theophilos III., řecký pravoslavný patriarchát
+ Patriarcha Nourhan Manougian, Arménský pravoslavný apoštolský patriarchát
+ Arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, Apoštolský administrátor, Latinský patriarchát
+ Fra Francesco Patton, ofm, kustod Svaté země
+ Arcibiskup Anba Antonious, Pravoslavný koptský patriarchát, Jeruzalém
+ P. Gabriel Daho, generální vikář Syrského pravoslavného patriarchátu
+ Arcibiskup Aba Embakob, Etiopský pravoslavný patriarchát
+ Arcibiskup Yaser Ayyash, Katolický řecko-melchitský patriarchát
+ Arcibiskup Mosa El-Hage, Patriarchální exarchát maronitů
+ Arcibiskup Suheil Dawani, Episkopální církev v Jeruzalémě a na středním Východě
+ Biskup Ibrahim Sani Azar, Evangelická luterská církev Jordánska a Svaté země
+ P. Efram Saaman, Syrský katolický patriarchální exarchát
+ Mons. Joseph Nersès Zabarian, Arménský katolický patriarchální exarchát

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského.

Prohlášení Patriarchů A Hlav Církví Ve Svaté Zemi K Izraelským Projektům Jednostranné Anexe
Back To Top