skip to Main Content

Prosba o pomoc pro studenty škol Latinského patriarchátu jeruzalémského

Výzva pro COVID-19

Urgentní výzva k pomoci potřebným rodinám studentů, kteří navštěvují školy Latinského patriarchátu v Jordánsku a v Palestině

Katolická církev ve Svaté zemi se vždy pyšnila svou pevnou přítomností svých institucí, která byla schopná významně přispívat v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a sociálních služeb. Rozhodná volba katolických škol sloužit všem složkám společnosti běz ohledu na náboženský nebo národnostní či etnický původ vždy vydávala dobré plody v ekumenické oblasti i oblasti mezináboženského dialogu. Tato obdivuhodná mozaika je umožněna souborem hodnot, které pocházejí z postoje každého žáka, rodiče a vyučujícího, kteří jsou schopni vyučovat respekt, společné soužití a toleranci, pokoj a lásku v oblasti světa, která je tak často zraňována násilím a válkami. Podpora takovéto přítomnosti je pro nás, kteří tvoříme Mateřskou církev v Jeruzalémě, opravdu svatou věcí.

Z důvodu hrozby pandemie a jejích dopadů, které ničí celý svět, ale i z nedostatku solidních léčebných a ekonomických struktur v Palestině i v Jordánsku a v důsledku masové ztráty práce a příjmů, které z ní plynou, velká část rodin v těchto zemích hledá zdroje, aby mohla naplnit své základní potřeby. Možnost placení školného pro rodiče 12456 žáků našich 38 škol v Jordánsku a v Palestině, které musí také živit a šatit, je takřka nulová. Všechny školy musely být zároveň uzavřeny a okamžitě získaly výbavu pro distanční vyučování, jejich učitelé pokračují ve výuce z domu v opravdu tíživých podmínkách. Z etického a morálního hlediska si za svou obětavou práci zaslouží odměnu. Je zapotřebí jim zaplatit obrovskou částku 7.194.264 dolarů.

Předpokládáme, že někteří rodiče naleznou prostředky, jak školné zaplatit a jsme si jistí, že splní svůj závazek platby školného. Většina z nich však toho nebude schopna, což vytvoří deficit, který povede k ohrožení samotné existence těchto škol. Některé z nich již existují více než 150 let.

Pět škol, které máme v Izraeli, se nachází v naprosto odlišné situaci. Na rozdíl od škol, které je nacházejí v chudých státech Jordánska a Palestiny, stát Izrael nabídl balíček ekonomické pomoci pro nezaměstnané a pro zavřené aktivity, a garantoval, že finanční závazky, které školy mají, budou okamžitě uhrazeny. Pro tyto školy tedy nehrozí žádný problém.

Touto výzvou se obracíme na všechny bratry a sestry na světě, aby poskytli nezbytnou pomoc 12456 potřebným rodinám žáků, kteří navštěvují 38 škol Latinského patriarchátu jeruzalémského v Jordánsku a Palestině, aby jim pomohly uhradit jejich finanční závazky. Pomohlo by to těmto rodinám během pandemie použít své omezené příjmy k tomu, aby mohly zajistit své bezprostřední potřeby.

Nám by to pak pomohlo udržet solidní, účinnou a živoucí institucionální síť, která je tak cenná v oblasti vzdělávání. Globální povaha pandemie, která je příčinou utrpení ve všech částech světa, pro nás znamená, že budeme nesmírně vděčni za jakoukoli pomoc, byť sebemenší.

Váš finanční příspěvek bude příspěvkem životu, vyjádřením naděje, kterou v sobě nese křesťanská služba. Našemu přemýšlení a naší modlitbě může pomoct tato věta z Evangelia:

„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“ (Lk 6,38)

Upřímně vám děkujeme už nyní za to, že pamatujete na bratry a sestry ve Svaté zemi a modlíte se za ně.

+ Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského. Překlad © Česká magistrální delegace OESSH.

Prosba O Pomoc Pro Studenty škol Latinského Patriarchátu Jeruzalémského
Back To Top