logo Řádu Božího hrobu

Aktuality

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

Setkání magistrální delegace v Jaroměřicích u Jevíčka

Na řádový svátek Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2018 se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu zúčastnili mše svaté sloužené naší...

Číst dále!

Přidáno 2018-10-02

Duchovní cvičení na Velehradě

Ve dnech 16. až 18. března 2018 se všichni laičtí členové a dva postulanti české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského, v čele s magistrálním delegátem dr. Jiřím Poř&...

Číst dále!

Přidáno 2018-03-20

Prohlášení velmistra k uzavření Chrámu Božího hrobu

Drazí rytíři a dámy, spolubratři a spolusestry Rytířského řádu Božího hrobu. Události posledních dní v Jeruzalémě jsou znepokojivé a zasluhují si obzvláštní pozornost našeh...

Číst dále!

Přidáno 2018-02-28

Dopis představitelů jeruzalémských církví Donaldu Trumpovi

V sekci dokumenty je vložen dopis představitelů jeruzalémských církví Donaldu Trumpovi ze dne 6. 12. 2017 týkající se statusu Jeruzaléma. Originální verze dopisu je umístěn zde: https://www.lpj.org/heads-local-...

Číst dále!

Přidáno 2017-12-13

Grand Magisterium

Na schůzi vedení /Grand Magisterium/ našeho řádu v Římě dne 3. - 4. května 2017 ohlásil generální guvernér J. E. hrabě Agostino Borromeo svůj záměr ukončení své funkce ke dni 1. července 2017. Na jeho místo...

Číst dále!

Přidáno 2017-05-16

Mše na svátek sv. Jana Sarkandera

V sobotu dne 6. května na svátek sv. Jana Sarkandera se rytíři Řádu Božího hrobu účastnili mše svaté, kterou v olomoucké katedrále sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velkopřevor české magis...

Číst dále!| Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2017-05-11

Pilgrimage to Holy Land

Western civilisation is undoubtedly the legacy of two great traditions which are symbolised by the cities of Athens and Jerusalem. The Jewish tradition and its continuation within Christianity is a religious and moral tradition. And it is from the Ancient Greeks that we have inherited both the faith...

Číst dále!| Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2017-04-07

Poutnická výprava do Jeruzaléma

Západní civilizace je bezpochyby dědictvím dvou velkých tradic, které jsou symbolizovány městy Athénami a Jeruzalémem. Židovské dědictví a jeho pokračování v křesťanství je tradice nábožens...

Číst dále!| Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2017-04-03

Duchovní cvičení na Velehradě

Ve dnech 17. až 19. dubna 2017 se většina členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu účastnila duchovního cvičení na Velehradě. Pro nemoc chyběl magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka...

Číst dále!| Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2017-04-03

Prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi

Upozorňujeme na prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi vzniklé z iniciativy Svatého stolce ze dne 19. ledna 2017. Prohlášení mimo jiné kritizuje budování izraelských osad na okupovaném &uac...

Číst dále!

Přidáno 2017-01-27

Modlitba ke svatořečení bl. Bartoloměje Longa

Do dokumentů (sekce spiritualita) byla vložena modlitba ke svatořečení rytíře Řádu Božího hrobu blahoslaveného Bartoloměje Longa, jakož i jeho stručný životopis.

Číst dále!

Přidáno 2017-01-17

Prezentace Latinského patriarchátu jeruzalémského

  Do sekce dokumenty byla vložena anglická prezentace Latinského patriarchátu jeruzalémského, která ve stručnosti popisuje jeho historii, současnost, organizační strukturu a aktivity. Řád Božího hrobu každoročně na činn...

Číst dále!

Přidáno 2016-10-21

Zářiová investitura

Dne 20. září 2016 na začátku mše svaté slavené kapli olomouckého arcibiskupského paláce vykonal arcibiskup Jan Graubner, coby velkopřevor české magistrální delegace Rytířského řádu Bož&iac...

Číst dále!| Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2016-09-27

Administrátorem jeruzalémského patriarchátu se stává P. Pizzaballa

Papež František přijal zřeknutí se úřadu latinského patriarchy Jeruzaléma Fouada Twala. Apoštolským administrátorem patriarchátu sede vacante jmenoval františkánského kněze Pierbattistu Pizzaballu. „Byl...

Číst dále!

Přidáno 2016-06-29

Videozáznam investitury

Videozáznam investitury a následné mše sv. slavené v olomoucké katedrále sv. Václava dne 17. 4. 2016 lze nalézt na webu TV Noe: http://www.tvnoe.cz/video/9764. Zkrácená verze je zde: https://www.youtube.com/watch?v=CaIpbjKB...

Číst dále!

Přidáno 2016-06-29

Vložena fotogalerie z investitury

Do sekce fotogalerie byly vloženy fotografie z vigilie slavené v kapli arcibiskupského paláce dne 16. 4. 2016 a z investitury vykonané následujícího dne v olomoucké katedrále sv. Václava. Copyright ke sn&...

Číst dále!| Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2016-05-16

Dubnový News letter řádu

Zprávu o první investituře rytířů Řádu Božího hrobu v naší vlasti přinesl rovněž dubnový News Letter řádu a to na str. XIV. News Letter dále přináší rozhovor s ředitelem sítě &...

Číst dále!

Přidáno 2016-05-05

První investitura rytířů Řádu Božího hrobu v českých zemích

O čtvrté neděli velikonoční dne 17. 4. 2016 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr Řádu Božího hrobu Edwin Frederick kardinál O´Brien, první investitur...

Číst dále!

Přidáno 2016-04-20

12345