logo Řádu Božího hrobu

Aktuality

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

Zpět na všechny aktuality!

Prohlášení velmistra k uzavření Chrámu Božího hrobu

Drazí rytíři a dámy, spolubratři a spolusestry Rytířského řádu Božího hrobu.

Události posledních dní v Jeruzalémě jsou znepokojivé a zasluhují si obzvláštní pozornost našeho Řádu.

Neobvyklá a zoufalá iniciativa, směrující k uchování živoucí křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi vedla hlavní představitele křesťanských církví k uzavření bran baziliky Božího hrobu, čímž chtějí protestovat proti „systematické kampani proti křesťanským církvím a společenstvím ve Svaté zemi“ vedené jeruzalémským magistrátem.

Veškeré křesťanské nemovitosti, s jedinou výjimkou kultovních staveb, jsou – v hrubém rozporu s mezinárodními smlouvami i staletou praxí – zdaňovány na desítky miliard dolarů. Toto opatření zahrnuje stovky staveb, mezi něž patří i školy, nemocnice, domy pro chudé, zdravotní dispenzáře a křesťanská poutnická centra, jako například Notre Dame Center v Jeruzalémě. Mnoho církevních majetků je zablokováno, je vyhrožováno četnými pokutami, křesťanské církve byly obrány o stovky tisíc dolarů a jde o pokus o citelné omezení praktikování křesťanského náboženství.

Jedná se o bezprecedentní diskriminační akty proti křesťanům.

Ve světle tohoto – již kolikátého – pokusu o diskriminace zaměřeného proti křesťanům vyzývám všechny členy našich místodržitelství k modlitbě. V tomto okamžiku, v němž vlády západních zemí směřují k tomu, aby ve vztahu k Jeruzalému prokázaly zvláštní ohledy, členové Řádu by mohli upozornit ty, kdo jim vládnou, na tyto akty diskriminující křesťany.

Edwin kardinál O’Brien velmistr Rytířského řádu Božího hrobu v Jeruzalémě

v Římě dne 26. února 2018Přidáno 2018-02-28