logo Řádu Božího hrobu

Aktuality

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

Zpět na všechny aktuality!

Poutnická výprava do Jeruzaléma

Západní civilizace je bezpochyby dědictvím dvou velkých tradic, které jsou symbolizovány městy Athénami a Jeruzalémem. Židovské dědictví a jeho pokračování v křesťanství je tradice náboženská a moralistická. Po starých Řecích jsme zdědili jak víru, že je možno pochopit přírodní řád, tak i ducha racionálního bádání, který je étosem vědy. Ve dvacátém století jsme si však jistě uvědomili i vnitřní napětí mezi těmito oběma dědictvími, které přineslo nejen živelný technologický rozvoj, ale i krizi duchovních hodnot symbolizovanými dvěma světovými válkami. Snad právě proto v dnešním čase jsou pro nás důležité, jak obnovovat si svou víru na svatých místech, tak i pokusy našeho řádu o zmírnění konfliktů našich monoteistických náboženství na Blízkém východě.

Organizování poutnických výprav pokládáme za jednu ze stěžejních úkolů Řádu, a i když jsme (zatím) jednou z nejmenších řádových organizací, snažíme se zorganizovat tím větší poutnické výpravy našich krajanů do Svaté země. Ve dnech 8 až 15. března 2017 vyrazila česká skupina 55 poutníků vedená naším spolubratrem P. Milanem Palkovičem z Vídně do Tel Avivu. Pouti se rovněž účastnil baron Jaroslav Battaglia též rytíř našeho řádu. Všichni čeští poutnicí byli již druhý den po příjezdu vřele přivítáni apoštolským administrátorem jeruzalémského patriarchátu, arcibiskupem Pietrem Pizzaballou v sídle patriarchátu. Naši členové byli vyznamenáni poutnickými mušlemi a předali dary naší České magistrální delegace. Tento zážitek byl velkým potěšením pro všechny účastníky námi zorganizovaného zájezdu a dá se říci, že i výtečnou reklamou pro naši řádovou snahu. Doufejme, že se nám podaří v neztenčené míře v těchto poutích pokračovat.

Dr. Jiří Pořízka, magistrální delegátPodívat se na fotografie k článku

Přidáno 2017-04-03