logo Řádu Božího hrobu

Aktuality

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

Zpět na všechny aktuality!

Mše na svátek sv. Jana Sarkandera

V sobotu dne 6. května na svátek sv. Jana Sarkandera se rytíři Řádu Božího hrobu účastnili mše svaté, kterou v olomoucké katedrále sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velkopřevor české magistrální delegace Řadu. Závěrem mše udělil otec arcibiskup medaile sv. Jana Sarkandera osobám, které se zasloužily o arcidiecézi. Mezi vyznamenanými byl i dr. Stefan Ahrenstedt, emeritní švédský místodržitel Řádu Božího hrobu, přičemž otec arcibiskup ocenil jeho podporu Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově a tamnímu chrámu sv. Petra a Pavla, jakož i jeho podíl na uvedení Řádu Božího hrobu do českých zemí.

Spolubratru Stefanu Ahrenstedtovi i dalším oceněným srdečně blahopřejme.Podívat se na fotografie k článku

Přidáno 2017-05-11