logo Řádu Božího hrobu

Aktuality

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

Zpět na všechny aktuality!

Dubnový News letter řádu

Zprávu o první investituře rytířů Řádu Božího hrobu v naší vlasti přinesl rovněž dubnový News Letter řádu a to na str. XIV.

News Letter dále přináší rozhovor s ředitelem sítě škol zřízených Latinským patriarchátem jeruzalémským P. Faysalem Hijazeenem. Ve školách studuje takřka 19.000 dětí, křesťané i muslimové, kteří jsou vedeni k vzájemnému respektu a toleranci. P. Faysal zdůraznil, že školy stavějí mosty k porozumění mezi náboženstvími a kulturami a konstatoval, že bez podpory Řádu Božího hrobu by jejich činnost nebyla vůbec myslitelná.

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/en/newsletter_en.htmlPřidáno 2016-05-05