logo Řádu Božího hrobu

Aktuality

malé bílé logo Řádu Božího hrobu

Zpět na všechny aktuality!

Administrátorem jeruzalémského patriarchátu se stává P. Pizzaballa

Papež František přijal zřeknutí se úřadu latinského patriarchy Jeruzaléma Fouada Twala. Apoštolským administrátorem patriarchátu sede vacante jmenoval františkánského kněze Pierbattistu Pizzaballu.

„Byl jsem požádán, abych se vrátil do Jeruzaléma.“ S odvoláním na Lukášovo evangelium (24. kapitola) takto komentuje P. Pierbattista Pizzaballa OFM své nové jmenování. Stavá se apoštolským administrátorem sede vacante latinského jeruzalémského patriarchátu. Dosavadní patriarcha Fouad Twal končí z důvodu dosažení věku 75 let, kdy je nutno předložit zřeknutí se úřadu.

P. Pizzaballa byl také jmenován arcibiskupem, jeho svěcení proběhne v září.

„Dobře vím, že je to on, kdo mě volá a posílá, a jemu důvěřuji“

„Jako apoštoly po tom, ‚co se odehrálo v Jeruzalémě‘ a po setkání se Vzkříšeným, i mě žádá Pán skrze papeže, abych se vrátil do Svatého města po své zkušenosti kustoda. Neskrývám, že jsem byl překvapený touto žádostí, protože znám své osobní i objektivní limity. Dokážete si tedy představit, jaké je mé chvění a obavy tváří v tvář úkolu, který je mi svěřen“ uvedl P. Pizaballa, který až do dubna letošního roku působil ve Svaté zemi jako kustod, tj. představený františkánů.

„Přesto dobře vím, že je to on, kdo mě volá a posílá, a jemu důvěřuji. ‚Stačí ti moje milost.‘ (2Kor 12,9). Vracím se do Jeruzaléma s touhou sloužit především místnímu kléru a celému společenství. Prosím všechny o porozumění, přátelství a spolupráci,“ dodal také.

P. Pierbattista Pizzaballa se narodil 21. dubna 1965 v Sologno al Serio (Itálie). Roku 1984 zahájil noviciát na hoře La Verna, kde sv. František z Assisi dostal stigmata. Slavné sliby složil v roce 1989. Teologii studoval na Antonianu v Římě a po kněžském svěcení v roce 1990 na Františkánském biblickém institutu v Jeruzalémě. Na jeruzalémské biblické fakultě také učil.

V roce 2001 se stal kvardiánem (představeným kláštera) v konventu sv. Simeona a Anny v Jeruzalémě. V pastoraci se věnoval v letech 2005-2008 hebrejsky mluvícím katolíkům.

Roku 2004 byl zvolen kustodem Svaté země, pod kterou spadá více zemí na Blízkém východě, a stal se kvardiánem na hoře Sion. Úkol kustoda vykonával mimořádně dlouho – až do dubna 2016.

Apoštolský administrátor „sede vacante“ bývá jmenován Svatým stolcem a řídí diecézi po odchodu sídelního biskupa. Má přitom plná práva a povinnosti, jakoby byl diecézním biskupem.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Terrasanta.net)Přidáno 2016-06-29